Gitte Frost

Fysioterapeut

Psykoterapeut

PAS-Konsulent

Velkommen

I mit arbejde er jeg optaget af relationer. Derfor er min relation til dig vigtig. Vi udvikler os nemlig bedst i gode relationer. Det omhandler relationer i familier, blandt børn, i parforholdet og på jobbet.

Mit arbejde spreder sig over flere felter med baggrund i et holistisk menneskesyn. Jeg er uddannet fysioterapeut, psykoterapeut og traumeterapeut.

Jeg arbejder neuropædagogisk og med en mangeårig baggrund i det sansemotoriske felt. Krop og psyke hænger sammen, derfor tager jeg ofte afsæt i begge dele når jeg arbejder.

Jeg tilbyder individuel terapi, par eller familieterapi, supervision, PAS ordning for adoptivforældre, undervisning og foredrag.

Undervisning

Jeg har undervist voksne på alle niveauer gennem 20 år.

Jeg underviser i følgende temaer:

Adoption
Stress
Neuropædagogik
Sanseintegration
Psykosomatik
Konflikthåndtering
Traume

Foredrag

Jeg har mangeårige erfaring som foredragsholder.

For tiden tilbyder jeg følgende foredrag, som altid justeres efter et givent publikum

De kære adoptivbørn – almindelige børn med særlige behov

Henvender sig til alle med interesse for adoptivbørn. Jeg gennemgår emner som tilknytning, livet som adopteret, vejen til en glad familie og står til rådighed for spørgsmål.

Adoptivbørn og sanseintegration – det er aldrig for sent at få et godt sansesystem.

Henvender sig til såvel pædagoger, lærer som forældre.

Mange adoptivbørn har udfordringer med at integrere vigtige sanser. Jeg gennemgår sanseapparatet og måden hvorpå det fungerer. Du får indsigt i, hvordan du kan spotte mulige udfordringer i sansernes måde at arbejde sammen. Jeg kommer sluttelig med et hav af input til, hvordan sanseapparatet kan trænes.

Adoptivbørn i institution og skole

Henvender sig til pædagoger, lærer og forældre.

Hvornår er barnet klar? Hvordan sikres en succesfuld start? Jeg kommer med fif til såvel forældre som fagpersonale.

Trivsel – en vækstfremmer af format

Jeg kommer ind på mulige årsager til trivsel, kroppens reaktioner og gennemgår redskabskassen til at forbedre din trivsel.

Lykke – metoder til et lettere arbejdsliv

Et foredrag om metoder til arbejdsglæde, om lykkens lovmæssigheder og livets legende lethed.

Stress – en energidræber af format

Foredraget handler om stressens mange ansigter.

Hvad er stress, hvornår og på hvad skal du reagere. Jeg medbringer let anvendelige stressdræbere.

Supervision

Jeg tilbyder faglig supervision, for såvel enkelt personer som grupper.
Jeg lægger vægt på en anerkendende tilgang, hvor supervisandens ønsker og behov er i centrum.

Jeg har erfaring med supervision af følgende faggrupper: psykoterapeuter,  socialrådgivere, pædagoger, lærer, fysioterapeuter, sygeplejesker, misbrugsbehandlere og ledere.

Jeg kan bl.a. benyttes som igangsætter af kollegial supervision. Det er en metode, hvor supervision bruges som et læringsrum, hvor der iværksættes reflekterende processer og hvor det personlige/faglige problem gøres alment. Denne form for supervision bruges også som kompetenceudvikling af organisationer.

Sanseintegration

– hvad er det?

Hjernens evne til at koordinere og bearbejde indtryk fra alle dele af vores sanseapparat. Sanseindtryk flyder til hjernen som vandløb til en sø. Der er utallige sanseindtryk hver øjeblik. Sanseapparatet udvikles i de første 7 leveår, men kan optrænes hele livet.

Sansemotoriske udfordringer giver ofte udslag i indlærings- og adfærdsvanskeligheder. De er sjældent iøjefaldende. Sansning fortæller hjernen, hvad kroppen laver. Hjernen siger til kroppen, hvad den skal gøre.

Første gang du kommer, laver vi sammen en screening af behovet.  Hvis du kommer som forældre, vil den første gang være uden dit barn. Vi skal gennemgå en række spørgsmål som skal afdække sanse billedet. Jeg tager afsæt i den klassiske sanseprofil.

Alt efter resultatet vil jeg komme med anbefalinger til måder, der bør arbejdes med. Vi tager udgangspunkt i de udfordringerne screeningen viser. Det kan være anbefalinger til hjemmet, men  ofte også anbefalinger til institution og skole.

I vil ikke komme herfra med et træningsprogram, men med ideer til, hvordan jeres hverdag indrettes  så sanserne stimuleres optimalt.

Udfordringer med sansesystemet kan opleves som:
Vestibulærsansen

Kvalme, svimmelhed og problemer med at orientere sig.

Proprioceptive sans

Kropslig/motorisk uro, nedsat koncentration, svær ved at sove, går for hårdt til andre.

Taktile sans

Ubehag ved at gå barfodet især i græs & sand, afviser klipning af hår & negle, gener ved tøj fx mærker & syninger, tandbørstning kan igangsætte opkast, svær ved at mærke forskel på kold & varm, svær ved at mærke smerte.

Det visuelle sansesystem

Svært ved at bygge med klodser, tøvende overfor stigende/faldende kurver, svært ved at finde vej, bange for at blive væk, svært ved at læse.

Høresansen

Hører alt, fungere bedst når der er baggrundsstøj fx radio eller fjernsyn.

Lugtesansen

Meget aktiv lugtesans. Kan lugte alt

Om mig

Jeg er født i 1968 og bor sammen med min mand i Silkeborg. Jeg er mor til 2 drenge og bedstemor til en skøn gut.

Uddannelser

Fysioterapeut i 1994, Psykoterapeut i 2003, Systemisk narrativ konsulent og lederuddannelse i 2009, Relationel biologisk traumeterapeut 2018

Kurser

Jeg har løbende efteruddannet mig indenfor det psykologiske og kropslige felt. Jeg har efteruddannelse i sanseintegration, psykosomatik, tilknytningsproblematikker, omsorgssvigt, angst, mediation, konflikthåndtering, supervision, coaching, kranio sakral terapi, parterapi og mindfullness og børns hjerner.

Erfaring

Jeg har mangeårig erfaring med behandling af børn, familieterapi, og individuel terapi. Jeg har arbejdet som direktør i et tværfagligt sundhedscenter, ligesom jeg har siden 1999 undervist og holdt foredrag inden for psykologi, sundhed og trivsel. Jeg kører grupper for børn og unge.

Referencer

Individuel terapi

Jeg har igennem årene haft et længerevarende individuelt terapiforløb hos Gitte.

Jeg følte mig fra starten tryg i samtalerne. Gittes personlighed, nærvær, evne til at rumme det jeg bragte ind i terapien, og hendes måde at se og møde mig på, har været medvirkende til, at jeg i dag har en større tro på mig selv, og mine mindreværd ser sjældent dagens lys.

Gitte har derudover en stor faglig viden, som hun bringer ind i samtalerne på den mest naturlige måde. Det har givet mig en dybere indsigt og forståelse for mine egne mønstre og måder at håndtere livets gaver og udfordringer på.

Tanja, 39 år.

Par terapi

Vi har igennem en længere periode gået i parterapi hos Gitte.

Der er ingen tvivl om, at Gitte har været medvirkende til at vi har fundet hinanden igen og står som par stærkere sammen end vi nogensinde har gjort.

Gittes varme og omsorgsfulde væsen har gjort vi begge har følt os mødt, set og hørt. Hun har en stor viden, og er i stand til at omsætte den viden så den bliver forståelig og brugbar på en autentisk, ligeværdig og omsorgsfuld måde.

Gitte har hjulpet os til, at vi idag kan tale om det svære, uden det skaber konflikter og uvenskab.

S & T

Undervisning

Som underviser i folkeskolen oplever jeg mange børn, hver med deres særlige rygsæk af oplevelser. Gitte har med sin store indsigt og indlevelsesevne hjulpet mig til en større forståelse af disse børn og deres familier.

Gittes foredrag om sanseintegration har givet mig ny indsigt og nye veje, til at arbejde med et umodent og understimuleret sanseapparat.

 Med Gitte er der ingen spørgsmål der er for små. Gitte er dejlig jordnær og samtidig topprofessionel. 

Jeg vil helt sikkert give mine bedste anbefalinger til Gitte Frost.

 Anne Birgitte Hald

Foredrag

Gitte kan med sin varme, humoristiske og store indsigt give stof til eftertanke, der rækker længere end til, når man er ude af døren igen. Både personale og forældre har efterfølgende taget mange af de input til sig, som Gitte har givet og dermed er der skabt et fælles sprog, vi kan møde hinanden med, når børnene er udfordret – skole, børnehave og personale imellem.

Når en pædagog med et glimt i øjet kan sige til en mor til en 3. klasses elev, der går med datterens skoletaske på ryggen: ”Hvad så curlingmor?” – og begge parter efterfølgende kan grine ad det, har foredraget givet genklang!

Berit Fomsgaard Lynderup
Skoleleder- Bjerregrav Friskole

Priser

Kontakt mig via denne boks eller mail

12 + 15 =

Gitte Frost
Lyngsøvej 24
8600 Silkeborg

0045  26 82 52 93

Cvr: 18605236
Konto nummer:  7170-2346637
Betaling foregår via mobile pay på 26825293 eller kontant.

p

Der afregnes efter hver session medmindre andet er aftalt.
Ved udeblivelser og afbud senere end kl 12 dagen før aftalte session betales der fuldt honorar.